Frameset - yüz

Predicate: yüz

Roleset id: yüz.01 - Su yüzeyinde veya su içinde ilerlemek, durmak:

Roles:

Arg-0: yüzen (NOM)
Arg-1: nerede yüzüldüğü (LOC)

Example:

  Tahta suda yüzer

  Arg0: Tahta
  Arg1: suda

Roleset id: yüz.02 - Derisini çıkarmak, derisini soymak.

Roles:

Arg-0: yüzen (NOM)
Arg-1: yüzülen hayvan/şey (ACC)