Frameset - yürü

Predicate: yürü

Roleset id: yürü.01 - Adım atarak ilerlemek, gitmek

Roles:

Arg-0: yürüyen (NOM)
Arg-2: nereye yürüdüğü (DAT)
Arg-3: nereden yürüdüğü, izlediği yol (ABL)

Example:

  Kenardan kenardan kaleye doğru yürüyordu.

  Arg3: Kenardan kenardan
  Arg2: kaleye doğru