Frameset - yüklen

Predicate: yüklen

Roleset id: yüklen.01 - Üstüne düşmek, zorlamak

Roles:

Arg-0: yüklenen (NOM)
Arg-1: nereye/kime yüklenildiği (DAT)

Example:

  Hep birden yüklenmişlerdi o zaman Rahmi'ye; saygısızlık ettin, kırdın diye.

  Arg0: Hep birden
  Argm-tmp: o zaman
  Arg1: Rahmi'ye
  Argm-cau: saygısızlık ettin, kırdın diye