Frameset - yükle

Predicate: yükle

Roleset id: yükle.01 - Bir yere, eşya veya araç gereç koymak

Roles:

Arg-0: yükleyen (NOM)
Arg-1: yüklenen (NOM_ACC)
Arg-2: nereye yüklendiği (DAT)

Example:

  Eşyaları bagaja yükleyelim.

  Arg1: Eşyaları
  Arg2: bagaja

Roleset id: yükle.02 - Bir bilgisayar, disket vb.ne gerekli bilgileri aktarmak

Roles:

Arg-0: yükleyen (NOM)
Arg-1: yüklenen bilgi (NOM_ACC)
Arg-2: nereye yüklendiği (DAT)

Example:

  Fotoğrafları USB'ye yükledin mi ?

  Arg1: Fotoğrafları
  Arg2: USB'ye