Frameset - yönel

Predicate: yönel

Roleset id: yönel.01 - Belli bir yön tutmak, yönlenmek

Roles:

Arg-0: yönelen (NOM)
Arg-1: nereye yöneldiği (DAT)

Example:

  Aslına yönelerek meseleyi kavramaya çalıştığımızda insan ve teknoloji arasındaki ilişki son çağların bir olayı değildir.

  Arg1: Aslına

Example:

  Şiire veda etti ve sanatın başka bir bölümüne yöneldi, hikâye ve romana.

  Argm-dis: ve
  Arg1: sanatın başka bir bölümüne