Frameset - xlA

Predicate: xlA

Roleset id: xlA.01 - Bir şeyi ismin/sıfatın belirttiği hale getirmek

Roles:

Arg-0: getiren (xleyen) (NOM)
Arg-1: hale getirilen (xlenen) (ACC)
Arg-2: aldığı durum(x) (NOM)