Frameset - xlAş

Predicate: xlAş

Roleset id: xlAş.01 - İsmin belirttiği durumu almak

Roles:

Arg-1: durum alan, olan (xleşen) (NOM)
Arg-2: aldığı durum(x) (NOM)

Example:

  Sesi kalınlaşmış.

  Arg1: Sesi
  Arg-2: kalın