Frameset - xda

Predicate: xda

Roleset id: xda.01 - x ile belirtilen ışık veya ses saçma

Roles:

Arg-1: saçan (NOM)
Arg-2: saçılan şey (NOM)