Frameset - vur

Predicate: vur

Roleset id: vur.01 - Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak

Roles:

Arg-0: vuran kişi (NOM)
Arg-2: nereye/kime vurduğu (DAT)
Arg-1: vurduğu araç (neyi vurduğu / ne ile vurduğu) (NOM)

Example:

  Birinin başına vurdum.

  Arg1: Birinin başına