Frameset - ver

Predicate: ver

Roleset id: ver.01 - Transfer etmek, iletmek

Roles:

Arg-0: veren kişi (NOM)
Arg-1: verilen şey (ACC)
Arg-2: kime/neye verildiği (DAT)

Example:

  Yemlerini ben veririm.

  Arg1: Yemlerini
  Arg0: ben

Roleset id: ver.02 - Tespit etmek

Roles:

Arg-0: tespiti yapan kişi (veren) (NOM)
Arg-1: yapılan tespit (verilen) (NOM)
Arg-2: kime/neye verildiği (DAT)

Example:

  Randevu vermek. Ad vermek. İsim vermek.

  Arg1: Randevu
  Arg1: Ad
  Arg1: İsim

Roleset id: ver.03 - Ayırmak, harcamak

Roles:

Arg-0: veren (NOM)
Arg-1: verilen şey (NOM_ACC)
Arg-2: ne için verildiği (DAT)

Example:

  Emek vermek. Zaman vermek. Öncelik vermek.

  Arg1: Emek
  Arg1: Zaman
  Arg1: Öncelik

Roleset id: ver.04 - Haber vermek

Roles:

Arg-0: veren (NOM)
Arg-1: verilen (ACC)
Arg-2: kime/nereye verildiği (DAT)

Example:

  Bunu sana kim haber verdi ?

  Arg1: Bunu
  Arg2: sana
  Arg0: kim
  Argm-lvb: haber

Roleset id: ver.05 - Karar, hüküm vermek

Roles:

Arg-0: karar veren (NOM)
Arg-1: neye karar verildiği (DAT)

Example:

  Misafirine ikramda bulunmaya karar verdi.

  Arg1: Misafirine ikramda bulunmaya
  Argm-lvb: karar

Roleset id: ver.06 - Yanıt vermek

Roles:

Arg-0: veren (NOM)
Arg-1: verilen (NOM_ACC)
Arg-2: kime verildiği (DAT)

Example:

  Cevap vermek, yanıt vermek, karşılık vermek

  Arg1: Cevap
  Arg1: yanıt
  Arg1: karşılık

Roleset id: ver.07 - Hissettirmek

Roles:

Arg-0: hissettiren (NOM)
Arg-1: verilen duygu (NOM)
Arg-2: kime hissettirdiği (DAT)

Example:

  Artık bana heyecan vermiyor.

  Argm-adv: Artık
  Arg2: bana
  Arg1: heyecan

Predicate: söz_ver

Roleset id: ver.08 - Bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek

Roles:

Arg-0: söz veren (NOM)
Arg-1: söz verdiği konu (DAT)
Arg-2: kime söz verildiği (DAT)

Example:

  Cengiz'e sadık kalacağına söz verdi.

  Arg1: Cengiz'e sadık kalacağına

Predicate: izin_ver

Roleset id: ver.09 - İzin vermek

Roles:

Arg-0: izin veren (NOM)
Arg-1: izin verilen konu (DAT)
Arg-2: izin verilen kişi (DAT)

Example:

  Onun için gitmelerine izin verdi.

  Argm-dis: Onun için
  Arg1: gitmelerine

Predicate: kulak_ver

Roleset id: ver.10 - Dikkatlice dinlemek

Roles:

Arg-0: dinleyen (NOM)
Arg-1: dinlenen kişi / şey (DAT)
Arg-2: konu (LOC)

Predicate: hesap_ver

Roleset id: ver.11 - Yargılanmak

Roles:

Arg-1: yargılanan (NOM)
Arg-2: hesap soran (DAT)

Predicate: son_ver

Roleset id: ver.12 - bitirmek

Roles:

Arg-0: bitiren (NOM)
Arg-1: bitirilen (DAT)

Predicate: boş_ver

Roleset id: ver.13 - Aldırmamak

Roles:

Arg-0: boşveren (NOM)
Arg-1: boşverilen (ACC)