Frameset - vazgeç

Predicate: vazgeç

Roleset id: vazgeç.01 - Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak

Roles:

Arg-0: vazgeçen (NOM)
Arg-1: neyden vazgeçtiği (ABL)

Example:

  Ben bu sevdadan vazgeçmez iken

  Arg0: Ben
  Arg1: bu sevdadan