Frameset - uzat

Predicate: uzat

Roleset id: uzat.01 - vermek

Roles:

Arg-0: uzatan (NOM)
Arg-1: uzatılan (NOM_ACC)
Arg-2: kime/nereye uzatıldığı (DAT)

Example:

  Tuzu bana uzatır mısın ?

  Arg1: Tuzu
  Arg2: bana