Frameset - uza

Predicate: uza

Roleset id: uza.01 - Uzun duruma gelmek, boyu büyümek

Roles:

Arg-1: uzayan (NOM)
Arg-2: nasıl/ne ile uzadığı (WITH)

Example:

  Kısa boylu Japon cinsi bile sporla üç parmak uzadı.

  Arg1: Kısa boylu Japon cinsi (bile)
  Arg2: sporla
  Argm-ext: üç parmak

Roleset id: uza.02 - Çok zaman tutmak, uzun sürmek

Roles:

Arg-1: uzayan (NOM)

Example:

  Yılan masalı gibi uzadı gitti bu iş

  Argm-mnr: Yılan masalı gibi
  Arg1: bu iş