Frameset - uyarla

Predicate: uyarla

Roleset id: uyarla.01 - uyar duruma getirmek

Roles:

Arg-0: uyarlayan (NOM)
Arg-1: uyarlanan (ACC)
Arg-2: neye uyarlandığı (DAT)

Example: