Frameset - uyar

Predicate: uyar

Roleset id: uyar.01 - ikaz etmek

Roles:

Arg-0: uyaran kişi/şey (NOM)
Arg-1: uyarılan kişi/şey (ACC)
Arg-2: ne hakkında uyarıldığı (için/hakkında) (LOC)
Arg-3: ne ile/nasıl uyarıldığı (WITH)

Example:

  Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı.

  Arg0: Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar
  Arg1: beni

Example:

  Hatta bazı dostlarımız, ondan çok etkilendiğimiz ve onun kuş olduğunu unuttuğumuz konusunda bizi uyardılar.

  Argm-dis: Hatta
  Arg0: bazı dostlarımız
  Arg2: ondan çok etkilendiğimiz ve onun kuş olduğunu unuttuğumuz konusunda
  Arg1: bizi