Frameset - uyan

Predicate: uyan

Roleset id: uyan.01 - Uyku durumundan çıkmak

Roles:

Arg-0: uyanan (NOM)
Arg-2: uyandıran şey / nasıl uyandığı (WITH)
Arg-2: uyandıran şey (DAT)

Example:

  Heyecanla uyandı.

  Argm-mnr: Heyecanla

Example:

  Ali bir iki kez onun sesine uyandı.

  Arg0: Ali
  Argm-tmp: bir iki kez
  Arg2: onun sesine

Roleset id: uyan.02 - Belirmek, ortaya çıkmak

Roles:

Arg-1: ortaya çıkan şey (NOM)
Arg-2: ortaya çıktığı yer (LOC)

Example:

  Gözüm daldı, hayalimde yine binbir zevk uyandı

  Arg2: hayalimde
  Argm-tmp: yine
  Arg1: binbir zevk