Frameset - ulaş

Predicate: ulaş

Roleset id: ulaş.01 - Varmak, gelmek

Roles:

Arg-0: ulaşan (NOM)
Arg-1: nereye vardığı (DAT)

Example:

  Doğudan batıya kadar ulaşmış bir zafer bestesi dinliyorum.

  Arg1: Doğudan batıya kadar
  Arg0: bir zafer bestesi

Roleset id: ulaş.02 - Erişmek, elde etmek

Roles:

Arg-0: ulaşan (NOM)
Arg-1: nereye/kime ulaşıldığı (DAT)

Example:

  Dökümanlara erişmek.

  Arg1: Dökümanlara