Frameset - uğraş

Predicate: uğraş

Roleset id: uğraş.01 - Bir iş üzerinde sürekli çalışmak

Roles:

Arg-0: uğraşan (NOM)
Arg-1: uğraşılan iş (WITH)

Example:

  Ekmek dağıtmakla uğraşan yaşlıca bir adama seslendi.

  Arg1: Ekmek dağıtmakla
  Arg0: yaşlıca bir adama

Roleset id: uğraş.02 - Bir işi başarmaya çalışmak, iş edinmek

Roles:

Arg-0: uğraşan kişi (NOM)
Arg-1: neye uğraştığı (DAT)

Example:

  Bir çekirgeye sigara içirmeye uğraşıyordu

  Arg1: Bir çekirgeye sigara içirmeye