Frameset - topla

Predicate: topla

Roleset id: topla.01 - Bir araya getirmek

Roles:

Arg-0: toplayan (NOM)
Arg-1: toplanan (ACC)

Example:

  Şairin bütün eserlerini, bütün hatıralarını toplayacak

  Arg1: Şairin bütün eserlerini, bütün hatıralarını

Roleset id: topla.02 - Dağınıklıktan kurtarmak

Roles:

Arg-0: toplayan (NOM)
Arg-1: toplanan (ACC)

Example:

  Odanı topla dedim sana.

  Arg1: Odanı

Roleset id: topla.03 - Sayıları toplamak

Roles:

Arg-0: toplayan (NOM)
Arg-1: toplanan (ACC)
Arg-2: ne ile toplandığı (WITH)

Example:

  İki ile ikiyi topladım

  Arg2: İki ile
  Arg1: ikiyi