Frameset - titre

Predicate: titre

Roleset id: titre.01 - Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak

Roles:

Arg-0: titreyen kişi/şey (NOM_ACC)
Arg-1: neden titrediği/ titreme sebebi (ABL)

Example:

  Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi, bilmem.

  Arg1: Soğuktan mı
  Arg1: yoksa heyecandan, üzüntüden mi