Frameset - tartış

Predicate: tartış

Roleset id: tartış.01 - Bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak

Roles:

Arg-0: tartışan kişi (NOM)
Arg-2: kiminle tartıştığı (WITH)
Arg-1: neyi tartıştığı (ACC)

Example:

  Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi de dün tarafları uzlaştırma önerilerini tartıştı.

  Arg0: Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (de)
  Argm-tmp: dün
  Arg1: tarafları uzlaştırma önerilerini