Frameset - tara

Predicate: tara

Roleset id: tara.01 - Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek

Roles:

Arg-0: tarayan kişi (NOM)
Arg-1: taranan şey (ACC)

Example:

  Anası sabaha kadar saçlarını tarıyor, düşünüyor, ürküyordu.

  Arg0: Anası
  Argm-tmp: sabaha kadar
  Arg1: saçlarını

Example:

  Fotoğrafları taradın mı?

  Arg1: Fotoğrafları

Roleset id: tara.02 - Kafasından geçirmek

Roles:

Arg-0: kafasından geçiren (NOM)
Arg-2: taranan yer (LOC)

Example:

  Belleğimde taradığım yazarların yarısına yakını hastalıklı idiler.

  Arg2: Belleğimde
  Arg0: yazarların

Roleset id: tara.03 - Bilgisayar ortamına aktarmak.

Roles:

Arg-0: tarayan (NOM)
Arg-1: taranan şey (ACC)

Example:

  Belgeleri taradım.

  Arg1: Belgeleri

Roleset id: tara.04 - Göz gezdirmek

Roles:

Arg-0: tarayan (NOM)
Arg-1: taranan (ACC)

Example:

  Ajans haberlerini taramak, kitapları taramak

  Arg1: Ajans haberlerini
  Arg1: kitapları