Frameset - tanımla

Predicate: tanımla

Roleset id: tanımla.01 - Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek

Roles:

Arg-0: tanımlayan (NOM)
Arg-1: tanımlanan (ACC)
Arg-2: tanım / nasıl tanımlandığı (diye ile birlikte genelde) (NOM)

Example:

  Çok güzel bir cümleyle beni "serçe bilekli, aslan yürekli" diye tanımladı.

  Argm-mnr: Çok güzel bir cümleyle
  Arg1: beni
  Arg2: "serçe bilekli, aslan yürekli" diye