Frameset - tanı

Predicate: tanı

Roleset id: tanı.01 - Kim veya ne olduğunu hatırlamak

Roles:

Arg-0: tanıyan (NOM)
Arg-1: tanınan (NOM)

Example:

  Tarık Bey, albümü görür görmez tanıdı.

  Arg0: Tarık Bey
  Arg1: albümü
  Argm-tmp: görür görmez

Example:

  İngiltere 1783 Paris Antlaşmasıyla, kolonilerin bağımsızlığını resmen tanıdı.

  Arg0: İngiltere
  Argm-mnr: 1783 Paris Antlaşmasıyla
  Arg1: kolonilerin bağımsızlığını
  Argm-mnr: resmen