Frameset - tanış

Predicate: tanış

Roleset id: tanış.01 - Daha önce birbirini tanımayan kimseler birbirini tanır duruma gelmek

Roles:

Arg-0: tanışan (NOM)
Arg-1: kiminle/ne ile tanışıldığı (WITH)

Example:

  Çağır hele arkadaşını, onunla da tanışalım, dedi.

  Arg1: onunla (da)