Frameset - takın

Predicate: takın

Roleset id: takın.01 - Bir nitelik veya durum almak

Roles:

Arg-0: takınan (NOM)
Arg-1: takındığı durum/şey (ACC)

Example:

  Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği de yoktu

  Arg1: bu sıfatı