Frameset - takıl

Predicate: takıl

Roleset id: takıl.01 - Bir yerde bir süre kalmak, oyalanmak

Roles:

Arg-0: takılan (NOM)
Arg-1: kiminle/ne ile takıldığı (WITH)
Arg-2: neye/kime takıldığı (DAT)
Arg-3: nerede takıldığı (LOC)

Example:

  Arkadaşlarla kafede takılıyoruz.

  Arg1: Arkadaşlarla
  Arg2: kafede