Frameset - tıka

Predicate: tıka

Roleset id: tıka.01 - Birşeyi itmek, tıkmak, kapamak

Roles:

Arg-0: tıkan kişi / şey (NOM)
Arg-1: tıkılan kişi/şey (NOM_ACC)
Arg-2: nereye tıkıldığı (DAT)

Example:

  Lafları ağzına tıkadık.

  Arg1: Lafları
  Arg2: ağzına