Frameset - tık

Predicate: tık

Roleset id: tık.01 - İterek, zorla, aceleyle sokmak

Roles:

Arg-0: tıkan (NOM)
Arg-1: tıkılan (ACC)
Arg-2: nereye tıkıldığı (DAT)

Example:

  Her birinin ağzına avucundaki et parçasını tıktı.

  Arg2: Her birinin ağzına
  Arg1: avucundaki et parçasını