Frameset - tıkırda

Predicate: tıkırda

Roleset id: tıkırda.01 - Ses çıkarmak

Roles:

Arg-1: tıkırdayan (NOM)

Example:

  Kapı tıkırdadı.

  Arg1: Kapı