Frameset - tüt

Predicate: tüt

Roleset id: tüt.01 - Duman veya buhar çıkarmak

Roles:

Arg-1: tüten (NOM)

Example:

  Ekmeğin dumanı tütüyor.

  Arg1: Ekmeğin dumanı