Frameset - türe

Predicate: türe

Roleset id: türe.01 - Oluşmak

Roles:

Arg-1: türeyen (NOM)
Arg-3: nereden türediği (ABL)

Example:

  Bu kelime diğerinden türemiştir.

  Arg1: Bu kelime
  Arg3: diğerinden