Frameset - tüket

Predicate: tüket

Roleset id: tüket.01 - Kullanarak, harcayarak yok etmek, bitirmek, yoğaltmak

Roles:

Arg-0: tüketen (NOM)
Arg-1: tüketilen (ACC)

Example:

  Titreyen elleri baş ucundaki sürahiye gide gele içindeki suyu tüketmişti

  Argm-mnr: Titreyen elleri baş ucundaki sürahiye gide gele
  Arg1: içindeki suyu