Frameset - tüken

Predicate: tüken

Roleset id: tüken.01 - Bitmek, sona ermek

Roles:

Arg-1: tükenen şey/kişi (NOM)

Example:

  Vaktiyle yaşamış olan büyük musiki ustaları nesillerinin artık tükenmiş olduğu da söylenirdi

  Arg1: nesillerinin
  Argm-adv: artık