Frameset - sus

Predicate: sus

Roleset id: sus.01 - Konuşmasını kesmek

Roles:

Arg-0: susan (NOM)

Example:

  Son mısraları acele okuyarak susmuştu.

  Argm-mnr: Son mısraları acele okuyarak