Frameset - sula

Predicate: sula

Roleset id: sula.01 - Su vermek, sulu olmasını sağlamak

Roles:

Arg-0: sulayan (NOM)
Arg-1: sulanan (ACC)

Example:

  Çiçekleri gitmeden sulamayı unutma.

  Arg1: Çiçekleri
  Argm-tmp: gitmeden