Frameset - suçla

Predicate: suçla

Roleset id: suçla.01 - İtham etmek

Roles:

Arg-0: suçalayan kişi (NOM)
Arg-1: suçlanan kişi (ACC)
Arg-2: ne ile/niçin suçlandığı (WITH)

Example:

  Dikkatle yüzüne bakıyorum ama beni suçladığına ilişkin hiçbir belirti göremiyorum.

  Argm-dis: ama
  Arg1: beni