Frameset - soyutla

Predicate: soyutla

Roleset id: soyutla.01 - Bir kimseyi, durumu, düşünce vb.ni içinde bulunduğu toplum, durum veya düşünceden ayrı tutmak

Roles:

Arg-0: soyutlayan (NOM)
Arg-1: soyutlanan (ACC)
Arg-2: nereden/neyden soyutlandığı (ABL)

Example:

  Kitap beni gerçek dünyadan soyutladı.

  Arg0: Kitap
  Arg1: beni
  Arg2: gerçek dünyadan