Frameset - soyun

Predicate: soyun

Roleset id: soyun.01 - Üstündeki giysilerin bir bölümünü veya tümünü çıkarmak

Roles:

Arg-0: soyunan (NOM)

Example:

  Soyundu mu karşında?

  Argm-loc: karşında

Roleset id: soyun.02 - Kendini herhangi bir biçimde göstermeye, bir işi, bir mesleği yapmaya girişmek

Roles:

Arg-0: soyunan (NOM)
Arg-1: girişilen iş (neye soyunduğu) (DAT)

Example:

  Gizli golcülüğe soyundu.

  Arg1: Gizli golcülüğe