Frameset - soy

Predicate: soy

Roleset id: soy.01 - Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar vb.ni çıkarmak

Roles:

Arg-0: soyan (NOM)
Arg-1: soyulan şey (NOM_ACC)
Arg-2: ne ile soyduğu (WITH)

Example:

  Takkesini geçirmiş, entarisini kuşanmış, elma soyuyordu.

  Arg1: elma

Roleset id: soy.02 - Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp götürmek

Roles:

Arg-0: soyan (NOM)
Arg-1: soyulan (NOM_ACC)

Example:

  Novi Sad Kent Müzesi'ne giren 2 hırsız, güvenlik görevlilerini bağlayarak müzeyi soydu.

  Arg0: Novi Sad Kent Müzesi'ne giren 2 hırsız
  Argm-mnr: güvenlik görevlilerini bağlayarak
  Arg1: müzeyi

Roleset id: soy.03 - Birinin giysilerini çıkarmak

Roles:

Arg-0: soyan kişi (NOM)
Arg-1: soyulan kişi (ACC)

Example:

  Çocuğu yıkamak için soydu annesi.

  Arg1: Çocuğu
  Argm-gol: yıkamak için
  Arg0: annesi