Frameset - soruştur

Predicate: soruştur

Roleset id: soruştur.01 - Öğrenilmek istenilen şeyi birçok kişiye inceden inceye sormak, araştırmak

Roles:

Arg-0: soruşturan (NOM)
Arg-1: araştırılan (ACC)

Example:

  Bu işi bir soruşturalım.

  Arg1: Bu işi
  Argm-adv: bir