Frameset - soluklan

Predicate: soluklan

Roleset id: soluklan.01 - Dinlenmek

Roles:

Arg-0: dinlenen (NOM)

Example:

  Durup soluklanmadan aslanlı kapısıyla övünmeye başladı.

  Argm-mnr: Durup