Frameset - sokul

Predicate: sokul

Roleset id: sokul.01 - Yanaşmak, yaklaşmak

Roles:

Arg-1: yaklaşan kişi (NOM)
Arg-2: neye sokulduğu (DAT)

Example:

  Aydınlık yüzlü bir kadın, bir mısır pişiricisine sokuldu, taze mısırlardan birisini işaret etti.

  Arg1: Aydınlık yüzlü bir kadın
  Arg2: bir mısır pişiricisine