Frameset - soğut

Predicate: soğut

Roleset id: soğut.01 - Soğumasını sağlamak, soğumasına sebep olmak

Roles:

Arg-0: soğutan (NOM)
Arg-1: soğutulan (ACC)

Example:

  Suyu soğuttum.

  Arg1: Suyu

Roleset id: soğut.02 - Bir şeye karşı duyulan sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak

Roles:

Arg-0: soğutan (NOM)
Arg-1: neyi/kimi soğuttuğu (ACC)
Arg-2: neyden soğuttuğu (ABL)

Example:

  Bizden soğudular, bizi de kendilerinden soğuttular.

  Arg1: bizi (de)
  Arg2: kendilerinden