Frameset - seyrekleş

Predicate: seyrekleş

Roleset id: seyrekleş.01 - Seyrek duruma gelmek

Roles:

Arg-1: seyrekleşen (NOM)

Example:

  Saçlarım seyrekleşti.

  Arg1: Saçlarım