Frameset - seslen

Predicate: seslen

Roleset id: seslen.01 - Bir şey söylemek için sesini çıkarmak, hitap etmek

Roles:

Arg-0: seslenen (NOM)
Arg-1: söylenen şey (genelde diye ile birlikte) (NOM)
Arg-2: kime seslenildiği (DAT)

Example:

  Maalesef teknedeki alet edevatla beceremeyeceğiz bu işi diye seslendi mühendis.

  Arg1: Maalesef teknedeki alet edevatla beceremeyeceğiz bu işi diye
  Arg0: mühendis