Frameset - serp

Predicate: serp

Roleset id: serp.01 - Geniş alana yaymak

Roles:

Arg-0: serpen (NOM)
Arg-1: serpilen (ACC)

Example:

  Naneleri kuruması için çatıya serdik.

  Arg1: Naneleri
  Argm-gol: kuruması için
  Argm-loc: çatıya