Frameset - seğir

Predicate: seğir

Roleset id: seğir.01 - kaslar hafifçe oynamak

Roles:

Arg-1: seğiren (NOM)

Example:

  Gözüm seğirdi.

  Arg1: Gözüm