Frameset - say

Predicate: say

Roleset id: say.01 - Yerine koymak

Roles:

Arg-0: sayan (NOM)
Arg-1: sayılan (NOM)
Arg-2: neyin yerine konduğu (neye sayıldığı) (NOM)

Example:

  Her çiçekten bal eyledik / Arıya saydılar bizi

  Arg2: Arıya
  Arg1: bizi

Roleset id: say.02 - Sayısını bulmak için saymak

Roles:

Arg-0: sayan (NOM)
Arg-1: sayılan (ACC)

Example:

  Kaç kalem var say bakalım.

  Arg1: Kaç kalem var
  Argm-dis: bakalım

Roleset id: say.03 - Hesaba katmak

Roles:

Arg-0: hesaba katan (sayan) (NOM)
Arg-1: hesaba katılan (sayılan) (ACC)

Example:

  Bundan önce verdiğimi saymıyor musun ?

  Arg1: Bundan önce verdiğimi