Frameset - sataş

Predicate: sataş

Roleset id: sataş.01 - Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak, musallat olmak

Roles:

Arg-0: sataşan (NOM)
Arg-1: sataşılan (DAT)

Example:

  Satışma kardeşine.

  Arg1: kardeşine